Algemeen
1. De fotografe van Willeke van Oudheusden Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke, dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens een
fotoshoot.
2. De fotografe is niet verantwoordelijk voor technische problemen of overmacht zoals bijvoorbeeld een defecte geheugenkaart, brand of diefstal.
3. De fotografe behoudt zich het recht informatie op de website, Instagram of Facebook wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
4. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.
De fotoshoot
5. Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, donkere lucht) of ziekte mag de fotoshoot worden afgezegd door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.
6. Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto’s (met een eerste bewerking) middels een online galerij naar de klant worden gestuurd. Zodra de klant een keus heeft gemaakt, welke foto’s hij/zij wil ontvangen, worden deze definitief bewerkt. De klant ontvangt de foto’s nadat er is betaald. De prijzen voor een fotoshoot en extra foto’s zijn terug te vinden op de website.
7. Bij klachten kan er contact worden opgenomen met de fotografe en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.
De foto’s
8. De foto’s worden bewerkt afgeleverd aan klanten, er worden geen RAW-bestanden geleverd. De foto’s mogen nadien niet bewerkt worden.
9. Wanneer foto’s op sociale media worden geplaatst moet er een naamsvermelding van Willeke van Oudheusden Fotografie worden vermeld.
10. Het eigendomsrecht van de foto’s ligt bij de fotografe van Willeke van Oudheusden Fotografie. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om de foto’s door te geven aan
andere bedrijven zonder toestemming.
11. Willeke van Oudheusden Fotografie heeft het recht om de foto’s te gebruiken voor marketings- en publicatie doeleinden. Wil de klant een specifieke foto niet online geplaatst hebben, kan dit overlegd worden.
Privacy
12. Willeke van Oudheusden Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (e-mail,
telefoon, adres, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken.

Algemene voorwaarden